Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W 2023r. przedsiębiorcy po raz pierwszy będą zobowiązani rozliczyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to spowodowane przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład. Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku 2022 byli opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych;
  • podatkiem liniowym;
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy wykazać w części XII Deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
Złożyć deklarację do ZUS należy w terminie do 22 maja 2023r.