Skip to content

Oferta

Nasze biura rachunkowe w Częstochowie i Rędzinach świadczą rzetelne usługi w zakresie:

 Księgi rachunkowe (PIT, CIT, Bilans, RZiS)

Podatkowa książka przychodów i rozchodów (zasady ogólne, podatek liniowy)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ewidencja zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, deklaracja VAT-7, JPK

Ewidencja środków trwałych

Kadry i płace (listy płac, obsługa pracownicza, umowy o pracę)

Deklaracje ZUS

Sprawozdawczość GUS