Dokumenty oznaczane symbolem TP w pliku JPK_VAT7

Oznaczenia TP należy stosować do poszczególnych dowodów księgowych, które wpisuje się w ewidencji dotyczącej podatku należnego, jeżeli dana czynność zostanie objęta obowiązkiem oznaczenia. 
Oznaczenie TP odnosi się do wystąpienia powiązań między dostawcą a nabywcą,
o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.